Кондиционеры Daikin

Daikin FTYN25L9

27 м2 Обогрев до -5 ᵒC Daikin FTYN25L9 27

1 026 р.

Daikin FTYN35L9

33 м2 Обогрев до -5 ᵒC Daikin FTYN35L9 33

1 121 р.

Daikin FTXB20С

21 м2 Обогрев до -15 ᵒC Daikin FTXB20С 21

1 480 р.

Daikin FTYN50L9

53 м2 Обогрев до -5 ᵒC Daikin FTYN50L9 53

1 520 р.

Daikin FTXB25С

25 м2 Обогрев до -15 ᵒC Daikin FTXB25С 25

1 529 р.

Daikin FTYN60L9

61 м2 Обогрев до -5 ᵒC Daikin FTYN60L9 61

1 615 р.

Daikin FTXB35С

33 м2 Обогрев до -15 ᵒC Daikin FTXB35С 33

1 676 р.

Daikin FTXN50L9

50 м2 Обогрев до -15 ᵒC Daikin FTXN50L9 50

2 565 р.

Daikin FTXN60L9

60 м2 Обогрев до -15 ᵒC Daikin FTXN60L9 60

2 660 р.

Daikin FTXN60M

60 м2 Обогрев до -15 ᵒC Daikin FTXN60M 60

2 660 р.

Daikin FTXG25LW Emura

25 м2 Обогрев до от -15°C Daikin FTXG25LW Emura  25

3 344 р.

Daikin FTXG25LS Emura

25 м2 Обогрев до от -15°C Daikin FTXG25LS Emura  25

3 591 р.

Daikin FTXG20LW Emura

20 м2 Обогрев до от -15°C Daikin FTXG20LW Emura  20

3 610 р.

Daikin FTXG20LS Emura

20 м2 Обогрев до от -15°C Daikin FTXG20LS Emura  20

3 705 р.

Daikin FTXG35LW Emura

35 м2 Обогрев до от -15°C Daikin FTXG35LW Emura  35

4 085 р.

Daikin FTXG35LS Emura

35 м2 Обогрев до от -15°C Daikin FTXG35LS Emura  35

4 408 р.